Syndicale afvaardiging (SA)

De syndicale delegatie verzekert de dagelijkse werking van de vakbond op de werkvloer. Ze is de spreekbuis van de werknemers naar de directie toe en rapporteert aan de werkvloer en de militantenkern. 
 
Ze waakt over een goede arbeidsorganisatie, verzet zich tegen negatieve maatregelen van werkgeverszijde en formuleert eisen bij onderhandelingen. Samen met de bevoegde secretaris kan de syndicale delegatie op ondernemingsvlak onderhandelde collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) afsluiten. Deze akkoorden leggen de arbeidsvoorwaarden vast.

Jullie ABVV-Vertegenwoordigers

Jurgen

 Jurgen Rogge
 Chauffeur
 Effectief SA 

jrogge@ccep.com 
0499/98.62.15

“Samen met mijn collega’s staan we voor een rechtvaardige en correcte aanpak van problemen! “

Eddy

Eddy Van Peteghem
Operator lijn 1
Effectief SA

“Samen met de werkgever gaan we met ons sterk ABVV team rond de tafel zitten. Soms zijn er hevige discussies nodig om tot een aanvaardbare oplossing te komen.”

Peter

Peter Verfaillie
Operator lijn 3
Effectief SA

pverfaillie@ccep.com 
0478/40.65.96

“Ik wil de werknemers de nodige ondersteuning geven en een antwoord bieden aan hun vragen en bezorgdheden.”

Phil

Philippe Peynsaert
Operator lijn 2
Effectief SA

ppeynsaert@ccep.com
0475/74.91.24

“Ik wil een spreekbuis zijn voor de werknemers, zowel in goeie als kwade dagen, daar liggen de uitdagen voor mij.”

Luc

Luc Teirlynck
Logistiek
Plaatsvervangend SA

lteirlynck@ccep.com 
0495/54.51.25

“Ik ga er volledig voor en elk probleem pak ik aan alsof het mijn probleem is.”

Christophe

Christophe Bracke
Siroopzaal & productie logistiek
Plaatsvervangend SA

cbracke@ccep.com
0473/52.15.49

“Mijn grootste motivatie is om te strijden om de verworven rechten en gunsten te kunnen behouden, alsook streven naar minder flexibiliteit en meer werkbaar werk.”

     Kristiaan Heyneman
     Canlijn 5
     Plaatsvervangend SA

kheyneman@ccep.com  0499/38.87.06

“Het weekend vertegenwoordigen is mijn streefdoel de komende 4 jaar. Jullie verdienen een transparante stem”