13de maand

13de maand

03.04.2020 

De 13de maand wordt voor alle arbeiders en bedienden van Gent en Antwerpen met het loon van oktober uitbetaald. Het wordt met het loon van november voor alle andere bedienden uitbetaald.

Betaling 13de maand premie

 • Alle werknemers, die een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur hebben en die een anciënniteit van minstens 1 maand hebben, hebben recht op de 13de maand betaling.
 • Elke persoon die in dienst werd genomen gedurende het jaar, heeft recht op een prorata van de 13de maand. 
 • Bij indienst vóór de 15de dag van de maand, telt deze maand voor één volledige maand. Bij indienst na de 15de dag van de maand, komt de maand in aanmerking niet voor de berekening van de prorata.

De 13de maand is samengesteld uit 2 delen:

 1. Een bruto bedrag gelijk aan het maandelijks basissalaris van de maand december.
  Per niet gelijkgestelde afwezigheidsdag in de periode van 1 november van het voorbije jaar tot en met 31 oktober van het lopende jaar (bedienden) of in de periode van 1 oktober van het voorbije jaar tot en met 30 september van het lopende jaar (arbeiders + bedienden Antwerpen en Gent), zal 1/260e afgehouden worden van de premie.
  Code 3100 op de loonfiche.
 2. Een bruto bedrag gelijk aan het maandelijkse gemiddelde van de variabelen die maandelijks werden uitbetaald: commissies, ploegenpremies, wachtpremies, … betaald tussen 1 november van het voorbije jaar en 31 oktober van het lopende jaar (bedienden) en tussen 1 oktober van het voorbije jaar en 30 september van het lopende jaar (arbeiders + bedienden Antwerpen en Gent).
  Code 3101 op de loonfiche.

Het aantal gelijkgestelde dagen voor de berekening van de 13de maand zijn :

 • de jaarlijkse wettelijke vakanties
 • de wettelijke feestdagen
 • het klein verlet
 • de ziektedagen / dagen werkongeval (beperkt tot maximum 1 jaar indien
  anders dan werkongeval)