Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad (OR) wordt opgericht in bedrijven vanaf 100 werknemers. De OR is eveneens paritair samengesteld, dat wil zeggen dat hierin evenveel afgevaardigden van werkgevers als van werknemers zetelen. De ondernemingsraad vindt maandelijks plaats en bespreekt elementen zoals de jaarlijkse verlofkalender, tijdelijke of economische werkloosheid, tijdkrediet, betaald educatief verlof, enzovoort. 
 
Dit overlegorgaan houdt zich dus vooral bezig met de arbeidsorganisatie. Maar ook de jaarlijkse financiële en economische informatie (EFI) wordt er toegelicht en besproken. 
Ook hier gebeurt de aanduiding van de afgevaardigden van de werknemers via de sociale verkiezingen, die om de vier jaar worden georganiseerd.  

Jullie ABVV-Vertegenwoordigers

Peter

Peter Verfaillie
Operator lijn 3
Effectief SA

“Al enkele woelige watertjes mee mogen doorspartellen, welke zeker niet de gemakkelijkste waren maar waar veel uit te leren viel.”

Phil

Philippe Peynsaert
Operator lijn 2
Plaatsvervangend OR

ppeynsaert@ccep.com 
0475/74.91.24

“Ik zal me blijven engageren om de rechten van de werknemers te verdedigen.”

Jurgen

Jurgen Rogge
Chauffeur
Plaatsvervangend OR

jrogge@ccep.com 
0499/98.62.15

“Als chauffeur behartig ik vooral logistiek gerelateerde issues, maar ik sta ook ervoor open om andere problemen aan te pakken.”