Tijdelijke werkloosheid - gelijkstelling vakantiedagen en vakantiegeld

22.10.2021

Veel werknemers die tijdelijk werkloos werden omwille van corona, leden aanzienlijk inkomensverlies. Om een verder verlies van koopkracht te voorkomen, maakte het ABVV er een punt van dat deze werknemers hun vakantiedagen en vakantiegeld konden bekomen. 

En met succes, want de regering heeft besloten dat wie in 2021 tijdelijk werkloos is geweest omwille van corona of de slechte weersomstandigheden in de zomer, volgend jaar geen verlies zou lijden op het vakantiegeld en vakantiedagen.