150 RSZ-dagen

11.05.2022

Door het steeds attent zijn van onze afgevaardigden volgen we maandelijks de contracten op. Zoals men weet dient de werkgever na 150 RSZ-dagen jou een contract bepaalde duur of onbepaalde duur aan te bieden. Dit loopt niet zoals wij wensen, daardoor volgen we dit nauw op.

We blijven druk zetten op de werkgever om deze afspraak na te komen! Zo zijn er afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende medewerkers waaronder 12 mensen langs kant productie en 22 mensen lang kant distributie. 

Team ABVV