HOME

Beste leden,

Graag verwelkomen we jullie met het voltallige ABVV team op onze gloednieuwe website. Dit alles is in voege gebracht om jullie voor de uitdagende toekomst nog beter te informeren en te helpen met alle vragen betreffende de reglementering en aanvragen in verband met SWT, werkloosheid , eindeloopbaan en dergelijke. We proberen voor jullie de meest interessante informatie te bundelen en up-to-date te houden. 

Hopend jullie te ondersteunen. Alvast welkom!

Kameraadschappelijk groeten,
ABVV HORVAL Coca Cola Gent